För företag med ambition att växa
Företagen som kontaktar AP & E Organisationskonsult känner att de vill växa, utvecklas och ta hjälp av andra.
– Vi hjälper dem att göra valet, vad som är rätt väg, säger Alf Andefors. Men man måste vilja ta de nödvändiga stegen för att växa.
Företaget arbetar i grunden med ledarskaps- och medarbetarutveckling samt något de kallar för offensiv ekonomi. Den ena delen består av att bygga upp den inre strukturen och att tydliggöra lönsamma och hållbara planer på lång sikt, samt att skaffa resurser och medel för att nå de målen, den andra delen består av mentorskap, coaching, utbildning, uppföljning och utvärdering.
- Vi kan givetvis utföra uppföljningen, säger Alf, men vårt främsta mål är att motivera, stötta och skapa resurser för den utveckling som behövs, och att göra den hållbar.
Vi fokuserar först och främst på människan i organisationen – inte systemen. Vad vi kan hjälpa till med är att överbrygga mentala blockeringar och andra hinder för att på så sätt skapa motivation för nya långsiktiga mål, anpassade till omvärlden.
– Det viktiga för oss är att det finns en ambition att växa och att vilja stärkas kunskapsmässigt, både sig själv och nätverket runt omkring. Även ett litet företag kan möta ett stort, och få det som kund - om man har byggt upp sig för att kunna arbeta med stora företag.

Sedan 1980-talet har Alf arbetat med liknande uppdrag, både inom den privata och den offentliga sektorn. Företaget kontaktas i ett stadium när ett företag har en vilja att åstadkomma någonting, men inte vet vilken strategi eller väg man ska välja.
- Vi tar oss tid att se om kemin fungerar, att vi tillsammans kan åstadkomma något, och gå in i ett lagarbete. Vi bygger inte vårt arbete på ett system, utan anpassat till kunden. Det är ett hinder om kunden tror att den klarar allt. Man måste vara benägen att ta till sig andras kunskaper.
Det finns två vägar att välja, storlek eller styrka. Antingen kan företaget expandera och bli stort i antalet anställda, medan den andra vägen är att ha en stark produkt och en stark kunskap i sin verksamhet.
– Vi hjälper dem att göra det rätta vägvalet och vi samarbetar för att nå målet, avslutar Alf.


AP & E Organisationskonsult AB

Bransch:
Organisationskonsult

Telefon: 070-669 6878
Fax: 0920-686 70


Email:
alf.andefors@ap-e.se

Hemsida:
www.ap-e.se

Adress:
AP & E Organisationskonsult AB
Björkövägen 305
97596 Luleå

| 13 SENASTE FÖRETAGEN